Tellimine

Toodete leidmiseks kasuta toodete menüüd. Kui Sul on mingi kindel soov, siis kasuta otsingut, mille abil saad leida soovitud tooteid. Toote pildil klikkides avaneb suurem pilt. Ostukorvis saad muuta kauba kogust, kaupa ostukorvist kustutada ja esitada tellimust. Tellimuse esitamiseks täida kontaktandmete väljad (esitatud andmeid kasutatakse vaid selleks, et Sulle kaup edastada) ja vali sobiv paki kättesaamise viis. Märgi kindlasti ära oma mobiiltelefoni number, kuna see on oluline paki edastamisel.

Tellimuse edastamise järel kuvatakse Sulle tellimuse kinnituse leht, millelt saad avada arve. Arve saadetakse ka automaatselt Sinu e-posti aadressile. Tellimus väljastatakse peale arve tasumist. Kaup toimetatakse Sinuni SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati. Samuti on võimalus Sul ise järgi tulla eelnevalt telefoni teel (GSM 51 44 967) kokku lepitud ajal. Asume Harjumaal Kiilis Lasteaia 2A-1.

TAGASTAMISÕIGUS
Meie veebipoest ostetud kaubale kehtivad Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud garantii ja tagastamise kord. Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane kauba tagastamisõigus. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamiskulud.

MÜÜGITINGIMUSED

Milliseid isikuandmeid töödeldakse:

 • nimi;
 • kontaktinfo, nagu telefoninumber ja e-posti aadress;
 • maksja ja kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed;
 • muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave.
1. Üldtingimused
 1. Müügitingimused kehtivad Kristalliharmoonia.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Kristalliharmoonia OÜ (edaspidi Kristalliharmoonia.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
 2. Kristalliharmoonia.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
 3. Kristalliharmoonia.eu jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Kristalliharmoonia.eu veebilehel.
2. Müügilepingu jõustumine
 1. Kristalliharmoonia.eu müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
 2. Kristalliharmoonia.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Kristalliharmoonia OÜ arvelduskontole.
 3. Kristalliharmoonia.eu veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
3. Hinnad
 1. Kõik Kristalliharmoonia.eu veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Kristalliharmoonia.eu jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine
 1. Tellimuse tasumisene toimub arve alusel. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
 2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
5. Kohaletoimetamine
 1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Kristalliharmoonia.eu tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
 2. Kristalliharmoonia.eu veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
 3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Kristalliharmoonia.eu koheselt enne kauba kohaletoomist.
 4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Kristalliharmoonia.eu ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
 5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
6. Tagastamisõigus
 1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
 2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
 3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
 4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@kristalliharmooni.eu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
 5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.
7. Pretensioonide eest esitamise kord
 1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
 2. Kristalliharmoonia.eu ei vastuta:
  • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
8. Vastutus ja vääramatud jõud
 1. Kristalliharmoonia.eu vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Kristalliharmoonia.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Kristalliharmoonia.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kristalliharmoonia.eu ei saanud mõjutada ette näha.
9. Privaatsus
 1. Kristalliharmoonia.eu veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Kristalliharmoonia.eu´le enda isikuandmete töötlemiseks.
10. Muud tingimused
 1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Kristalliharmoonia.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.
Juhul kui Sa ei leidnud meie poest endale soovitud Kristalli, siis võta palun meiega julgesti ühendust, saame kindlasti Sind aidata sobiva Kristalli leidmisel.